FREMTIDENS PROTEINKILDE

Insektmel 100g

Melbillelarve (Best før 23/3, men ikke dårlig etter)

De er mer næringsrike enn dagens proteinkilder, med en langt mer bærekraftig produksjon. Insekter er fremtidens proteinkilde, og vi i UnikMat AS introduserer Norge for matprodukter basert på insekter.