Helse

Insekter spises allerede i store deler av verden, og det er nå på tide at vi i den vestlige verden også blir kjent med gevinstene av å konsumere insekter. Insekter er kjent for sitt høye innhold av helt naturlige proteiner, som varier mellom 56-69%. 

 

  • Inneholder lite fett og mye protein. Mange insekter har omtrent likt proteinnivå som oksekjøtt
  • Mange insekter er en rik kilde til blant annet jern, magnesium, sink, selen og vitamin B12
  • Har et høyt fiberinnhold

Miljø

Vi blir stadig flere mennesker på jorden og i tråd med befolkningsveksten må vi finne alternative måter til næring. Insekter er en markant mer bærekraftig energikilde og vi skal jobbe for å spre ut kunnskapen rundt konsum av dette. 

 

Mengde med fôr under oppdrett

Insekter har en enorm evne til å omdanne fôr til spiselig kroppsmasse, og trenger dermed mye mindre mat under oppdrett enn f.eks kyr, griser og kyllinger. For å generere 1kg spiselig kroppsmasse trenger sirisser 2.1kg med fôr. Til sammenligning trenger kyr 25kg fôr, griser trenger 9.1kg fôr og kyllinger trenger 4.5kg med fôr. Hovedgrunnen til dette er fordi sirisser er vekselvarm eller kaldblodige, som vil si at kroppstemperaturen i hovedsak styres av omgivelsene. Kyr f.eks bruker mye energi på å holde en jevn kroppstemperatur. Dette medfører at sirisser ikke trenger å bruke energi fra maten de spiser for å holde seg varme, og omdanner heller denne til kroppsmasse, noe som gjør at sirisser kan gå fra å være et egg til middagsmat på rundt 10 uker. Ikke nok med det, i tillegg er 80% av en siriss spiselig mot 55% av en kylling, 55% av en gris og kun 40% av en ku.

 

Vannbruk

Oppdrett av kyr krever ekstremt mye vann, faktisk så trengs det 112 liter med vann for å produsere 1 gram med proteiner. Vannmangel er en stor bekymring på verdensbasis, og vi har allerede sett i California at ved tørketider så bruker vi alt for mye vann (California måtte innføre restriksjoner på vannforbruk blant innbyggerne). Sirisser derimot trenger kun 2 liter med vann for å produsere 1 gram med proteiner. Dette kommer hovedsakelig av at sirissen er utformet med et hardt skall som hindrer dem fra å tørke ut, samt at de har en veldig god evne til å ta opp vannet fra fôret i tillegg til at sirisser sparer på vannet istedenfor å skille det ut. (Sirisser tisser ikke)

  

Forurensning og bruk av areal

For å skape beitefelt for kyr brennes eller ryddes flere hundretusener av mål med skog. Dette resulterer i at flere økosystemer blir ødelagt og er en bidragsyter til global oppvarming. I tillegg er avfall fra landbruksdyr med på å forurense elver og grunnvann på verdensbasis. Ettersom insekter er spiseklare på så kort tid står de for et CO2-utslipp som er vesentlig mindre enn griser og helt ned til 100 ganger mindre enn kyr. Det anslås at det krever ca. 8kvm for å produsere 500 gram med sirisser, til sammenligning kreves ca. 115kvm for å produsere samme mengde med storfekjøtt. Det som gjør oppdrett av sirisser og andre insekter enda mer arealeffektivt er at de ikke trenger beiter, sirisser og andre insekter kan avles i plastbokser. Dermed kan oppdrett av sirisser og andre insekter foregå så og si overalt! Om de avles opp i f.eks. et lagerbygg over flere etasjer vil dette gjøre oppdrett av sirisser og insekter enda mer arealeffektivt og bærekraftig.